هاست لینوکس پربازدید ایران (Pro)

Pro_1

1 گیگابایت فضای میزبانی
1 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Missle_1

1 گیگابایت فضای میزبانی
10 ترابایت پهنای باند
امکان راه اندازی 2 سایت
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Pro_2

2 گیگابایت فضای میزبانی
1.5 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Pro_3

3 گیگابایت فضای میزبانی
2 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Pro_4

5 گیگابایت فضای میزبانی
2 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Pro_5

10 گیگابایت فضای میزبانی
4 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Pro_6

20 گیگابایت فضای میزبانی
5 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

هاست لینوکس پربازدید دایرکت ادمین Pro6

20 گیگابایت فضای میزبانی
5 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران