هاست دانلود ایران

DL01

10 گیگابایت فضای میزبانی
2 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

DL02

25 گیگابایت فضای میزبانی
2 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

DL03

50 گیگابایت فضای میزبانی
3 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

DL04

100 گیگابایت فضای میزبانی
3 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

DL05

250 گیگابایت فضای میزبانی
4 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

DL06

500 گیگابایت فضای میزبانی
6 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران