هاست ویندوز ایران (Lite)

WIN-Lite_1

100 مگابایت فضای میزبانی
500 گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

WIN-Lite_2

200 مگابایت فضای میزبانی
800 گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

WIN-Lite_3

500 مگابایت فضای میزبانی
800 گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
سرور پرسرعت ایران

WIN-Lite_4

1024 مگابایت فضای میزبانی
1 ترابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

WIN-Lite_5

2048 مگابایت فضای میزبانی
1 ترابایت پهنای باند
10 عدد سابدامین
10 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

WIN-Lite_6

5120 مگابایت فضای میزبانی
1 ترابایت پهنای باند
10 عدد ساب دامین
10 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران