هاست ویندوز پربازدید ایران (Pro)

WIN-Pro_1

1 گیگابایت فضای میزبانی
1 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

WIN-Pro_2

2 گیگابایت فضای میزبانی
1.5 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

WIN-Pro_3

3 گیگابایت فضای میزبانی
2 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

WIN-Pro_4

5 گیگابایت فضای میزبانی
2 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

WIN-Pro_5

10 گیگابایت فضای میزبانی
4 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

WIN-Pro_6

20 گیگابایت فضای میزبانی
5 ترابایت پهنای باند
Parked Domain نامحدود
Subdomain نامحدود
ایمیل نامحدود
آنتی DDOS و اسپم
پشتیبانی از آخرین نسخه .Net Core
پشتیبانی از Node.js
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران