هاست لینوکس ایران (Lite)

Lite_1

۱۰۰ مگابایت فضای میزبانی
5۰۰ گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Lite_2

2۰۰ مگابایت فضای میزبانی
۸۰۰ گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Lite_3

500 مگابایت فضای میزبانی
800 گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Lite_4

1024 مگابایت فضای میزبانی
1 ترابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

دایرکت ادمین ایران Lite-4

1024 مگابایت فضای میزبانی
1 ترابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Lite_5

2048 مگابایت فضای میزبانی
1 ترابایت پهنای باند
10 عدد سابدامین
10 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

Lite_6

5120 مگابایت فضای میزبانی
1 ترابایت پهنای باند
10 عدد ساب دامین
10 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران

دایرکت ادمین ایران Lite-6

5120 مگابایت فضای میزبانی
1 ترابایت پهنای باند
10 عدد ساب دامین
10 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.3
سرور پرسرعت ایران