هاست لینوکس ایران

LIR_1


 
3,500 تومان
ماهانه

۱۰۰ مگابایت فضای میزبانی
5گیگابایت پهنای باند
5عدد سابدامین
5عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.2
سرور پرسرعت ایران


LIR_2


 
4,500 تومان
ماهانه

2۰۰ مگابایت فضای میزبانی
7 گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.2
سرور پرسرعت ایران


LIR_3


 
5,500 تومان
ماهانه

5۰۰ مگابایت فضای میزبانی
7 گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.2
سرور پرسرعت ایران


LIR_4


 
6,500 تومان
ماهانه

1024 مگابایت فضای میزبانی
8 گیگابایت پهنای باند
5 عدد سابدامین
5 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.2
سرور پرسرعت ایران


LIR_5


 
9,000 تومان
ماهانه

2048 مگابایت فضای میزبانی
9 گیگابایت پهنای باند
10 عدد سابدامین
10 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.2
سرور پرسرعت ایران


LIR_6


 
13,000 تومان
ماهانه

5120 مگابایت فضای میزبانی
10 گیگابایت پهنای باند
10 عدد سابدامین
10 عدد ایمیل بدون اسپم
آنتی DDOS و اسپم
امکان ارتقا PHP تا 7.2
سرور پرسرعت ایران